MakoLab z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój technologii Blockchain

MakoLab z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój technologii Blockchain

Opublikowany

Ten tydzień przyniósł nam znakomite wieści z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt „Realizacja badań przemysłowych oraz przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych identyfikatorów cyfrowych wymagających absolutnej niezaprzeczalności, autentyczności, unikalności, transparentności i trwałości z wykorzystaniem zmodyfikowanej technologii Blockchain” złożony przez MakoLab w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 2.042.605,07 zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to 1.234.660,17 zł. I takie dofinansowanie otrzymał MakoLab na realizację tego projektu.

Projekt MakoLabu otrzymał bardzo wysokie miejsce w rankingu NCBR, zdobywając aż 17 punktów. Za jego realizację odpowiedzialny będzie dr Mirek Sopek, wiceprezes i CTO MakoLabu, kierujący pracami zespołu R&D.

Prace jakie zamierzamy zrealizować w ramach projektu zmieniają jakościowo stan technologii Blockchain umożliwiając na m.in. stosowanie w niej zaawansowanych struktur danych oraz uzupełnienie jej o najlepsze osiągnięcia technologii semantycznych. Dzięki rezultatom naszych prac technologia Blockchain uzyska zdolność nowych ważnych zastosowań, w tym zastosowanie w procesie cyfrowej identyfikacji, np. banków i firm z sektora finansowego

 - mówi Mirek Sopek

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od początku swojego istnienia realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Udostępnij

Podwójny sukces kampanii Samsunga S7 / Samsung 360 Social Wall

Początek roku przyniósł świetne wieści dla naszego projektu Samsung 360 Social Wall – obrotowej platformy technologicznej, przygotowanej w ramach kampanii S7 dla Samsunga. Platforma, która była częścią akcji promującej Olimpiadę w RIO, prowadzonej przez naszego francuskiego partnera – agencję Willie Beamen – otrzymała aż dwie nagrody: