Już jest! Schema.org 3.0 z terminologią finansową na bazie Financial Industry Bussiness Ontology

Już jest! Schema.org 3.0 z terminologią finansową na bazie Financial Industry Bussiness Ontology

Opublikowany

Kolejny duży sukces na naszym koncie. W maju propozycja wzbogacenia Schema.org o opracowany przez EDMC i MakoLab słownik dla sektora finansowego została oficjalnie zaakceptowana. Oznacza to, że zaproponowana terminologia, opracowana w oparciu o Financial Industry Bussiness Ontology (FIBO), stała się integralną częścią słownika Schema.org – najczęściej stosowanego standardu opisu danych strukturalnych w Internecie.

Grupa EDMC i MakoLab przygotowali podstawową terminologię dla branży finansowej w Schema.org. Wśród zaproponowanych przez nas pojęć są m.in.: MonetaryAmount, FinancialProduct, BankAccount, DepositAccount, LoanOrCredit, AnnualPercentageRate, PaymentCard, InvestmentOrDeposit, PaymentService, CurrencyConversionService, LEICode. Zaproponowaliśmy również  wprowadzenie kilku zmian w istniejącej bazie pojęciowej w Schema.org – także one spotkały się z pozytywnym odbiorem twórców Schema.org i zostały wdrożone w najnowszej wersji 3.0.
Nasze rozszerzenie do Schema.org pomoże webmasterom zastosować odpowiednie dane strukturalne dla opisu najważniejszych produktów branży finansowej na stronach internetowych i w innych kanałach komunikacji cyfrowej.
Natychmiast po opublikowaniu Schema.org 3.0 rozpoczęliśmy prace nad fibo.schema.org – rozszerzeniem, które zawierać będzie pełen standard opisu danych strukturalnych dla sektora finansowego.
Prace nad rozszerzeniem finansowym schemy prowadzone są pod przewodnictwem dr. Mirka Sopka, Wice-Prezesa MakoLabu, przez międzynarodowy zespół, w skład którego wchodzą, poza specjalistami z EDMC: Richard Wallis, Dominik Kuziński, dr Robert Trypuz, dr inż. Piotr Goezten i Adam Lis.   Całością prac kierują:  Dennis Wisnosky (FIBO Project Manager) i David Newman (Strategic Planning Manager, Senior Vice President, Enterprise Architecture and IT Strategy, Wells Fargo,  Chair EDM Council FIBO Initiative).
Osoby tworzące strony internetowe zachęcamy do wykorzystywania nowych pojęć ze schemy.
Osoby zainteresowane współpracą przy tworzeniu nowych rozszerzeń finansowych  w ramach FINANCIAL INDUSTRY BUSINESS ONTOLOGY COMMUNITY GROUP prosimy o kontakt.

Udostępnij

Nowa jakość w sprzedaży ubezpieczeń w krajach bałtyckich dzięki liderowi ze Skandynawii

Gjensidige Forsikring ASA, wiodący skandynawski ubezpieczyciel rozszerza swoją działalność w krajach bałtyckich. Istotny wkład w ekspansję firmy ma MakoLab, dostawca nowego serwisu internetowego, za pomocą którego klienci mogą kupować ubezpieczenia i zarządzać swoimi polisami. Platforma zbudowana została w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania z obszaru Customer Experience.