Prace nad fibo.schema.org - ontologią dla sektora finansowego opracowywaną przez FIBO™ - ruszyły pełną parą!

Prace nad fibo.schema.org - ontologią dla sektora finansowego opracowywaną przez FIBO™ - ruszyły pełną parą!

Opublikowany

Mirek Sopek, wiceprezes MakoLab, we wrześniu dołączył do zespołu zarządzającego FIBO W3C Community Group, którego celem jest opracowanie fibo.schema.org – standard opisu danych strukturalnych dla sektora finansowego.

Prace nad wprowadzeniem ontologii FIBO™ do standardu schema.org prowadzone są pod przewodnictwem FIBO Content Team, powołanego przez EDM Council, którego liderami są David Newman, Senior Vice President Wells Fargo i Dennis Wisnosky, założyciel Wizdom Systems.
W pracach nad fibo.schema.org będzie uczestniczył międzynarodowy zespół specjalistów (Martin Hepp, Richard Wallis, Dominik Kuzinski, Robert Trypuz, Piotr Goetzen and Adam Lis,) na czele którego stać będzie właśnie Mirek Sopek. To ogromne wyróżnienie i zarazem potwierdzenie wysokich kompetencji specjalistów m.in. z MakoLab. Więcej informacji i zaproszenie do udziału w pracach zespołu pod linkiem: https://goo.gl/qVNOgS.

Udostępnij

Nadszedł czas, by dzielić się doświadczeniem. MakoLab członkiem IAB Polska

W listopadzie dołączyliśmy do grona firm zrzeszonych w IAB Polska. Już niebawem będziemy aktywnymi uczestnikami grup roboczych.