Prace nad fibo.schema.org - ontologią dla sektora finansowego opracowywaną przez FIBO™ - ruszyły pełną parą!