MakoLab członkiem Polskiej Izby Handlowo – Przemysłowej we Francji