Duże wzrosty rok do roku. Pierwszy kwartał w MakoLab na dużym plusie